​9 ขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาดที่เป็นเอกลักษณ์
17 ธันวาคม 2564
แผนการตลาดประจำปีช่วยให้คุณกำหนดการตลาดของคุณได้อย่างเหมาะสม เพื่อทำให้เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทของคุณเป็นจริง ให้คิดว่าเป็นแผนระดับสูงที่จะนำทางแคมเปญ เป้าหมาย และการเติบโตของธุรกิจของคุณ หากไม่มีสิ่งนี้ สิ่งต่าง ๆ อาจยุ่งเหยิงได้ และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใส่ตัวเลขลงในงบประมาณที่คุณต้องการเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับโครงการ การจ้างงาน และเอาท์ซอร์สที่คุณจะพบตลอดหนึ่งปีหากคุณไม่มีแผนการใด ๆ แผนการตลาดมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและเป้าหมายในการทำการตลาดของคุณ เพื่อให้แผนการตลาดของคุณง่ายขึ้น เราได้แนะนำ 9 ขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาดที่เหมาะสมแบบง่าย ๆ 

9 ขั้นตอนในการร่างแผนการตลาดสำหรับธุรกิจของคุณ


1. ทำสรุปแผนธุรกิจ

ในแผนการตลาด การทำสรุปธุรกิจของคุณเปรียบเสมือนบทสรุปขององค์กร รวมถึงชื่อบริษัท สำนักงานใหญ่อยู่ที่ใด และพันธกิจของบริษัท

2. การริเริ่มทางธุรกิจ

องค์ประกอบ Business Initiatives ของแผนการตลาดช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ของคุณได้ ระวังอย่าใช้แนวคิดหรือภาพรวมของบริษัทในวงกว้าง ส่วนนี้ของแผนการตลาดควรสรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยเฉพาะเท่านั้น คุณจะอธิบายเป้าหมายของโครงการเหล่านั้น และวิธีวัดเป้าหมายเหล่านั้นได้ เว็บไซต์ คาสิโน มากคุณภาพ สร้างรายได้เสริมด้วยการเล่นเกมสนุก ๆ มากมาย

3. การวิเคราะห์ลูกค้า

นี่คือสิ่งที่คุณจะทำการวิจัยตลาดขั้นพื้นฐาน หากบริษัทของคุณได้ทำการศึกษาวิจัยตลาดอย่างละเอียดแล้ว ส่วนนี้ของแผนการตลาดของคุณอาจรวบรวมได้ง่ายกว่า องค์ประกอบของแผนการตลาดนี้จะช่วยคุณอธิบายอุตสาหกรรมที่คุณขายให้และลักษณะผู้ซื้อของคุณ บุคลิกของผู้ซื้อเป็นคำอธิบายกึ่งสมมุติเกี่ยวกับลูกค้าในอุดมคติของคุณ โดยเน้นที่ลักษณะต่าง ๆ เช่น อายุ ที่อยู่ ชื่อ เป้าหมาย ความท้าทาย ปัญหาที่เกิดขึ้น และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นต้น

4. การวิเคราะห์คู่แข่ง

ผู้ซื้อของคุณมีทางเลือกในการแก้ปัญหามากมาย ทางเลือกทั้งในประเภทของโซลูชันที่พวกเขาพิจารณา และผู้ให้บริการที่สามารถจัดการโซลูชันเหล่านั้นให้กับพวกเขาได้ ในการวิจัยตลาดของคุณ คุณควรพิจารณาถึงการแข่งขัน สิ่งที่พวกเขาทำได้ดี และช่องว่างที่คุณสามารถเติมเต็มได้ ซึ่งอาจรวมถึงการวางตำแหน่ง ส่วนแบ่งการตลาด ข้อเสนอ และราคา เป็นต้น

5. การวิเคราะห์ SWOT

ข้อมูลสรุปธุรกิจของแผนการตลาดของคุณยังรวมถึงการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งหมายถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของธุรกิจ อดทนกับการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้เลย การวิเคราะห์ SWOT ส่วนใหญ่จะอ้างอิงตามการวิจัยด้านการตลาดและกลยุทธ์ที่คุณเลือกใช้ในแผนนี้

6. กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์การตลาดของคุณใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากขั้นตอนข้างต้น เพื่ออธิบายว่าบริษัทของคุณควรเข้าหาตลาดอย่างไร ธุรกิจของคุณจะนำเสนอบุคลิกของผู้ซื้อที่คู่แข่งของคุณยังไม่ได้เสนอให้เป็นอย่างไร ในแผนการตลาดที่สมบูรณ์แบบ ส่วนนี้จะใช้หลัก 7Ps ของการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริม ประชากร การดำเนินการ และหลักฐานที่จับต้องได้

7. งบประมาณ

อย่าเข้าใจผิดว่าองค์ประกอบงบประมาณของแผนการตลาดของคุณกับราคาผลิตภัณฑ์หรือการเงินของบริษัทอื่น ๆ งบประมาณของคุณอธิบายถึงจำนวนเงินที่ธุรกิจจัดสรรให้กับทีมการตลาด เพื่อดำเนินการตามความคิดริเริ่มและเป้าหมายที่ระบุไว้ในขั้นตอนด้านบน ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีรายจ่ายเท่าไหร่ คุณควรพิจารณาลงรายการงบประมาณนี้โดยพิจารณาจากสิ่งที่คุณจะใช้งบประมาณของคุณโดยเฉพาะ ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทางการตลาด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจ้างตัวแทนการตลาดหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ซอฟต์แวร์การตลาด โปรโมชั่นแบบชำระเงิน และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

8. ช่องทางการตลาด

แผนการตลาดของคุณจะรวมรายการช่องทางการตลาดของคุณด้วย ในขณะที่บริษัทของคุณอาจโปรโมตผลิตภัณฑ์โดยใช้พื้นที่โฆษณาบางส่วน ช่องทางการตลาดของคุณเป็นที่ที่คุณจะเผยแพร่เนื้อหาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรู้แก่ผู้ซื้อของคุณ สร้างโอกาสในการขาย และกระจายการรับรู้ถึงแบรนด์ของคุณ ใช้ช่องทางต่าง ๆ เพื่อทำการตลาดในแผนการตลาดของคุณ เพื่อกำหนดโครงร่างโซเชียลมีเดียที่คุณต้องการลงโฆษณา สิ่งที่คุณจะใช้โซเชียลมีเดียและวิธีที่คุณจะวัดความสำเร็จของคุณบนเครือข่ายนี้ จุดประสงค์ส่วนหนึ่งของส่วนนี้คือ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นทั้งภายในและภายนอกของการตลาดว่าช่องทางเหล่านี้จะให้บริการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

9. การประมาณการทางการเงิน

เมื่อทราบงบประมาณและวิเคราะห์ช่องทางการตลาดที่คุณต้องการลงทุนแล้ว คุณจะสามารถวางแผนได้ว่าจะใช้งบประมาณเท่าใดในการลงทุน โดยใช้กลยุทธ์ตาม ROI ที่คาดหวัง จากนั้นคุณจะสามารถคิดประมาณการทางการเงินสำหรับปีได้ สิ่งเหล่านี้อาจไม่ถูกต้อง 100% แต่ก็สามารถช่วยในการวางแผนสำหรับการตลาดได้ในระดับหนึ่ง 
แผนการตลาดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมที่คุณอยู่ ไม่ว่าจะคุณจะขายให้กับผู้บริโภค (B2C) หรือธุรกิจแบบ B2B อื่น ๆ ขั้นตอนทั้ง 9 นี้คือองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ช่วยจัดระเบียบธุรกิจได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ถ้าใครที่กำลังจะเริ่มธุรกิจ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน ให้ลองร่างแผนการตลาดโดยอ้างอิงขั้นตอนเหล่านี้ โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณสำหรับการโปรโมทให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด โซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มในการทำการตลาดที่ประหยัดและดีที่สุดในยุคนี้ ถ้าไม่มีแผนการตลาด เป้าหมายธุรกิจของคุณก็อาจไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจใช้งบประมาณมากกว่าที่คิด
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมร้านสินค้าสัตว์เลี้ยงออนไลน์ใหญ่ที่สุด จำหน่ายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงทุกชนิด อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง สั่งง่าย ส่งไว มั่นใจได้ 100%